NLB Banka a.d.

NLB Banka a.d.

[OKVIR POMOĆI]
NLB Banka a.d. Banja Luka

zajedno s brojnim medijskim partnerima, kroz projekat NLB #OkvirPomoći ustupila je prostor za reklamiranje lokalnim privrednicima. Na ovaj način Banka pomaže svojim klijentima da unaprijede poslovanje i lakše prevaziđu posljedice aktuelne situacije.

Narodno pozorište Republike Srpske

Narodno pozorište Republike Srpske

Narodno pozorište Republike Srpske

Promotivna kampanja kojom će biti obilježeno 90 godina od osnivanja Narodnog pozorišta Republike Srpske